Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo!

Witamy w elektronicznym systemie NABO. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli zostało zakończone. Obecnie udostępniamy dla Państwa oferty przedszkoli, w których pozostały jeszcze wolne miejsca do wykorzystania w postępowaniu uzupełniającym. Postępowanie uzupełniające prowadzone jest z wykorzystaniem systemu NABO, na takich samych zasadach oraz w oparciu o te same kryteria, jak w przypadku postępowania rekrutacyjnego. Na tej stronie możecie Państwo utworzyć wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 klikając na symbol klucza w prawym górnym rogu.

Zachęcamy do przeczytania informacji dotyczących zasad postępowania rekrutacyjnego dostępnych w Menu „Zasady postępowania rekrutacyjnego”.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci 6-letnie (urodzone w 2013 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub na wniosek rodziców mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci 5-letnie (urodzone w 2014 roku), dzieci 4-letnie (urodzone w 2015 roku) oraz dzieci 3-letnie (urodzone w 2016 roku) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W postępowaniu uzupełniającym mogą brać udział dzieci 2,5 letnie (urodzone do końca lutego 2017 roku) oraz dzieci spoza Bielska-Białej. Jednak w dalszym ciągu pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe w Bielsku-Białej.

Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wybrać 3 przedszkola szeregując je według własnych preferencji. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola proszę zapoznać się z przedstawianą w systemie ofertą przedszkola. W celu zapoznania się z ofertą placówek prosimy odwiedzić Menu „Oferty przedszkoli”.

UWAGA!

W postępowaniu uzupełniającym nie decyduje kolejność składania wniosków. Przystąpienie do rekrutacji musi jedynie nastąpić w okresie od 20 do 28 maja 2019 roku. Logowanie do systemu będzie aktywne od godz. 9:00. Po wypełnieniu wniosku w systemie należy wydrukować wniosek, dokładnie go przeczytać, podpisać i złożyć wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów do przedszkola pierwszego wyboru. Rodzaj dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte we wniosku, w tym spełnienie kryteriów określony został w formularzu wniosku oraz w Menu „Kryteria rekrutacyjne”. Podpisany przez rodziców wniosek należy złożyć do 29 maja 2019 roku, do godz. 13:00.


Rodzice, którzy brali już udział w podstawowym postępowaniu rekrutacyjnym muszą w postępowaniu uzupełniającym ponownie  wprowadzić wniosek do systemu.

 

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną będzie prowadzona w przedszkolu pierwszego wyboru w terminie od 29 maja - godz. 15:00 do 12 czerwca 2019 roku - godz. 13:00.

W razie wątpliwości, co do prawdziwości okoliczności zawartych w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających te okoliczności lub zwrócić się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej do instytucji publicznych, o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną Państwu udostępnione indywidualnie 13 czerwca 2019 roku o godz. 13:00 po zalogowaniu się do systemu oraz w każdym przedszkolu zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Rodzice dzieci, które zostaną zakwalifikowane do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane dziecko, w terminie od 14 czerwca - godz. 9:00 do 21 czerwca 2019 roku - godz. 13:00.

 

W przypadku gdy pisemne potwierdzenie woli nie zostanie złożone będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca.

Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z najniższą liczbą punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną Państwu udostępnione 21 czerwca 2019 roku o godz. 15:00 w siedzibie  przedszkola.

Rekrutacja ID: 121; Wersja: 9.137.297.1641 Harmonogram ID: 315;